Vážení milovníci umenia, milé dámy a páni!

Po dlhšom čase sa tu opäť stretávame v samom srdci svätostánku zlatomoraveckej kultúry, aby sme oslávili veľký deň zavŕšenia etapy tvorby mladého umelca, pôsobiaceho na území tohto mesta. Umelec, ktorého máte pred sebou paradoxne verejne nevystupuje, ale doslova zostupuje do podzemí v rôznych častiach nášho okresu, aby tam bez hanby prezentoval svoje diela, ktoré sú oslavou slovenskej krajiny, slovenského ľudu a 25.výročia víťazstva Hurónov nad marxisticko-leninským idealizmom. Mnohé z umelcových veľkých diel sa stali ozdobou popredných svetových sanatórií a ústavov. Z doterajších umelcových úspechov spomeňme aspoň Festival politickej piesne - memoriál Jozefa Feketeho, kde autor získal čestné uznanie za účasť a cenu kritiky za nekritický anti-auto-reflektívny pohľad. Autor magicky sublimuje insitný pohľad s relatívnym dojmom, takže vzniká žáner, ktorého vyvrcholením je zdanlivo infantilná kompozícia s dominou uprostred. Pri hlbšom drobnohľade poslucháča na transcendentnú nespôsobilosť diela je všeobecne predsa len jasné ako intravenózne pôsobí. Nenechajme sa oklamať skutočnosťou, že umelcova snaha je celkovo pôsobiť teplým dojmom na naše cefáliá a so zavretými očami vnímať krásu jeho sonát.
Na záver mi prosím dovoľte zacitovať slová arabského filozofa: "Hachim lád híroin", čo znamená: "Plávaš v nebeskom svetle", ktoré autora celkom vystihuje.
Vážení priateli dobrej hudby, pevne verím, že počnúc dneškom sa mladý umelec veľkými literami vryje do análu slovenskej kultúry.
Ďakujem.Výstavy: E.T.A.Hlavná stránkaIndex